Propozice

Pořadatel:
Václav Sedláček

Oficiální web závodu:
www.rymarovski-maraton.tomski.cz

Datum:
Neděle 4. 8. 2024

Místo:
Rýmařov, ul. Sokolovská – Sportovní centrum FLEMDA (mapy.cz odkaz na zázemí závodu zde)

Prezence:
3.8.2024 od 16:00 do 19:00
4.8.2024 od 8:00 do 9:00
Rýmařov, ul. Sokolovská – sportovní centrum FLEMDA

Kategorie:
ELITE (kolečka #3) – 2 okruhy – 40km:
Junioři U23 (ročníky 2001 ÷ 2006)
Muži celkově
Veteráni (ročníky 1974 a starší)

Juniorky U23 (ročníky 2001 ÷ 20065)
Ženy celkově
Veteránky (ročník 1974 a starší)

OPEN (kolečka #2 nebo pomalejší) – 1 okruh – 21km:
Junioři U23 (ročníky 2001 ÷ 2008)
Muži celkově
Juniorky U23 (ročníky 2001 ÷ 2008)
Ženy celkově

Start:
ELITE: 9:30 – Sportovní centrum Flemda – hromadný (+ společný průjezd prvního kilometru městem)
OPEN: 9:35 – Sportovní centrum Flemda – hromadný (+ společný průjezd prvního kilometru městem)

Cíl:
Rýmařov – cca 50m před koncem ul. Bartáková

Parametry tratě:
Kategorie ELITE:
Celková délka 40km rozdělená do dvou okruhů po 19km + nájezd od startu a návrat do cíle. Převýšení 335 metrů
Trať je většinou mírně zvlněná s jedním výrazným stoupáním v každém ze dvou okruhů (2x převýšení cca 100m na délce 3km). 

Kategorie OPEN:
Celková délka 21km. Převýšení 170 metrů
Trať je většinou mírně zvlněná s jedním výrazným stoupáním (převýšení cca 100m na délce 3km). 

Přihlášky:
ON-line do 2.8.2024 pomocí přihlašovacího formuláře zde.

Startovné:
Junioři a Juniorky U23 – 250 Kč; v den závodu – 350 Kč
Ostatní při zaplacení do 2.8.2024 – 350 Kč; v den závodu – 450 Kč
V ceně startovného je energetický gel Sponser a oběd s limonádou.
Platba na účet: 670100-2210695014/6210 – do položky „zpráva pro příjemce“ napište své jméno a příjmení.

Vyhlášení vítězů:
V 13:00 v místě prezence

Ceny:
První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží finanční nebo věcné ceny.

Prémie:
SPRINT: na cca 14 km trati (první okruh – v obci Velká Štáhle) – finanční prémie pro nejrychlejšího muže a nejrychlejší ženu v kategoriích ELITE i OPEN.
CLIMB: na cca 23 km (druhý okruh – vrchol stoupání před odbočkou na Albrechtice) – finanční prémie pro prvního muže a první ženu – pouze kategorie ELITE.

Občerstvení:
Za druhou autobusovou zastávkou ve Velké Štáhli (před výjezdem z obce) cca 14km a 33km závodu.

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje ubytování

Poznámka:
Parkování zdarma na parkovišti u Sportovního centra FLEMDA.

Upozornění:
Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla dle zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích.

Na trati závodu se nachází i železniční přejezd. V případě rozsvícení výstražného znamení jsou závodníci povinni zastavit před přejezdem a v závodě mohou pokračovat až po ukončení světelných a zvukových výstražných signálů! Čas případného čekání závodníka bude zaznamenán pomocnou časomírou a po dokončení závodu odečten od jeho celkového času v cíli.

Výsledky závodu nebudou zasílány poštou, najdete je na oficiálních stránkách závodu.

POZOR:

Individuální servis a občerstvení závodníků je povoleno pouze staticky. Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníka v případě, že by jeho doprovod na kole nebo autem ohrozil průběh závodu, jakkoli omezil dopravní provoz na komunikacích nebo by došlo k přímému napomáhání při závodě.

Kontakt:
Václav Sedláček, tel.: 774 271 284, mail: vsedlacek@seznam.cz

Pravidla závodu na kolečkových lyžích:
Předepsaný styl je klasický, bruslení není přípustné. Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce s gumovými kolečky o průměru 7÷8cm, kdy alespoň jedno kolečko každé lyže musí být vybaveno protisměrnou aretací.

Podmínkou pro účast a bodování v kategorii ELITE jsou „pomalá“ kolečka #3 (případně „S“). 

Pro kategorii OPEN jsou povolena i „střední“ kolečka #2 nebo „M“.

Celá pravidla seriálu EDS Skiroll Classics zde: https://www.silviniskirollclassics.com/pravidla/

Výrobce lyží a typ koleček bude kontrolován a zaznamenán při prezenci.

Pro 50 nejlepších závodníků a závodnic budou zajištěny společné kolečkové lyže značky SWENOR – pozor pouze s vázáním NNN!

Startují všichni zájemci, kteří posoudí svůj stav vzhledem k závodu a současně podepíší prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí.
Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu. Klasifikováni budou pouze lyžaři, kteří projedou celou trať, včetně všech kontrol.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Vybavení – ochranná přilba a brýle jsou povinné!

 

Propozice ke stažení ve formátu pdf zde: